• Kreativna industrija predstavlja oko 4,5% europskog bruto domaćeg proizvoda, a u njoj radi oko 8,5 milijuna ljudi

  U ovom se sektoru se zaposlenost u razdoblju od 2000. do 2007. prosječno godišnje povećavala 3,5%, u odnosu na cjelokupno EU gospodarstvo u kojem je zaposlenost rasla 1% godišnje

 • Multimedijska zanimanja u Hrvatskoj su na 3. mjestu najviše traženih zanimanja u ICT sektoru te su zastupljena s 10%

  Jedina traženija zanimanja, prema redovnom istraživanju koje svake godine na više od 400 poslodavaca provodi Visoko učilište Algebra u suradnji s partnerima (HUP i HGK) su programsko (43%) i sistemsko inženjerstvo (21%)

 • Europska unija do 2020. godine suočit će se s nedostatkom gotovo 900.000 stručnjaka za računarstvo

  Rastuću potražnju za stručnjacima iz područja računarstva, što uključuje i one za multimediju, potvrdila je analitička kuća Empirica u istraživanju provedenom za Europsku komisiju

 • Ovim projektom razvijaju se standardi zanimanja te se ažuriraju studijski programi u području multimedije

  Na ovaj način utjecat će se na povećanje zapošljivosti i samozapošljivosti studenata po završetku školovanja te im omogućiti da postanu konkurentnija radna snaga na tržištu za koje se obrazuju

 • Cilj je projekta izraditi do 2 standarda zanimanja, 1 standard cjelovite i 3 standarda djelomičnih kvalifikacija

  Osim toga, unaprijedit će se i 2 postojeća studijska programa kao i inovativni računalni sustav za praćenje rezultata metoda provjera po ishodima učenja

Dobro došli na stranice projekta “Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije”!

Projektom “Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije” želi se urediti sustav kvalifikacija u području multimedije, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14). Područje multimedije odnosi se na izradu multimedijskih rješenja i digitalnog sadržaja, web dizajna i Internet programiranja.

Iako ima programa u ovom području koji su akreditirani u interdisciplinarnom području tehničkih znanosti, neki svoje mjesto nalaze i u području računarstva tako da je svakako ispravno ovo područje promatrati unutar sektora elektrotehnike i računarstva. Naime, jedina dva programa u Republici Hrvatskoj – koje provode nositelj ovog projekta Sveučilište Sjever – Sveučilišni centar Varaždin i obrazovni partner u projektu Visoko učilište Algebra – akreditirani su u navedena dva područja.

Više informacija o projektu →

Novosti

Izmijenjena 2 studijska programa u području multimedije na temelju rezultata projekta

Na temelju izrađenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, ažurirana su dva postojeća studijska programa koje provode institucije koje su dio projektnog tima.

Provedeno anketiranje bivših studenata i poslodavaca

Anketa bivših studenata predstavlja alat kojim se dolazi do vrijednih mišljenja koja su studenti formirali nakon iskustva studiranja na određenoj instituciji te nakon prvog susretanja s tržištem rada. Anketa ovog tipa predstavlja instrument osiguravanja kvalitete i analitičke podloge za stalna unaprjeđenja od strane obrazovne institucije, a fokus joj je na primjenjivost stečeni ishoda učenja za vrijeme obrazovanja.

Izradom standarda kvalifikacija dovršen drugi element projekta

U skladu s postojećim metodologijom kroz ovaj element proučili su se svi ključni poslovi i aktivnosti te kompetencije i skupine kompetencija iz standarda zanimanja koje su zatim uključene u standarde kvalifikacija i na temelju njih razvijene skupine ishoda učenja.

Započeo razvoj računalnog sustav za praćenje rezultata metoda provjera po ishodima učenja i detekcije neadekvatne usvojenosti znanja

Prezentiranjem mogućnosti postojećeg sustava koji je razvilo Visoko učilište Algebra nositelju projekta započeo je razvoj dodatnih elementa računalnog sustava koji bi pomogli umanjiti aktualno vrlo visok broj studenata koji ne završe s uspjehom školovanje.

Izradom standarda zanimanja dovršen prvi element projekta

Prvi element projekta “Provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije” uspješno je dovršen izradom standarda zanimanja. Razvoj standarda zanimanja predstavljao je prvi korak u razvoju standarda kvalifikacija i novih studijskih programa na temelju ishoda učenja.

Dovršeno provođenje ankete među poslodavcima o potrebnim znanjima i vještinama zaposlenika

Cilj ankete čija je metodologija bila razvijena u suradnji Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bio je prikupiti podatke o radnim aktivnostima i poslovima u određenim zanimanjima te aktualnim znanjima i vještinama potrebnim za njihovo obavljanje.

Potpisan ugovor: 1.3 milijuna kuna iz EU fondova za daljnji razvoj i unaprjeđenje studija multimedijskog računarstva

U četvrtak, 18. lipnja 2015. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. kojim Sveučilištu Sjever i Visoko učilište Algebra pokreću projekt razvoja novih kvalifikacija i unapređenja svojih studijskih programa u području multimedije.

Događanja

Održana završna konferencija projekta

Dana 15. rujna 2016. održana je završna konferenciju projekta: „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije“ u organizaciji nositelja projekta Sveučilišta Sjever te partnera na projektu Visokog učilišta Algebra, Telecentra i Hrvatske udruge poslodavaca na Sveučilištu Sjever u Varaždinu.

Stručno usavršavanje nastavnika Visokog učilišta Algebra

Na radionici koja treba poslužiti kao podloga za provedbu elementa 2 bilo je prisutno tridesetak nastavnika i suradnika koji će raditi na izradi studijskih programa. Cilj usavršavanja bio je ujednačeno razumijevanje potrebe i metodologije izrade studijskih programa u skladu s HKO među nastavnicima nejednake početne razine poznavanja ovog područja.

Na Sveučilištu Sjever održano stručno usavršavanje za zaposlenike partnerskih visokoobrazovnih institucija

Stručno usavršavanje zaposlenika partnerskih visokoobrazovnih institucija za primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira a održano je u srijedu, 10. veljače 2016. u dvorani 103 na Sveučilištu Sjever.

Održana druga radionica za radnu skupinu

Kao što je i bilo planirano projektom, druga je radionica svojevrsni nastavak prve radionice za radnu skupinu, održane prošle godine, jer među članovima postoje nejednaka početna znanja i poznavanje ovog područja te je stoga među njima bilo potrebno ujednačiti poznavanje metodologije izrade standarda zanimanja i kvalifikacija.

Održana radionica sa stručnom skupinom u svrhu izrade standarda zanimanja

Visoko učilište Algebra, Sveučilište Sjever, Hrvatska udruga poslodavaca i Telecentar održali su danas radionicu sa stručnom skupinom (fokus grupom) u sklopu zajedničkog projekta provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije. Stručna skupina neizostavan je dio metodologije izrade standarda zanimanja.

Na Visokom učilištu Algebra održana prva radionica u sklopu projekta “Provedba HKO u području multimedije”

Danas je u Visokom učilištu Algebra održana prva radionica za članove radne skupine koji rade na projektu “Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije”, s ciljem upoznavanja članova radne skupine s metodologijom izrade standarda zanimanja i standarde kvalifikacija, te općenito s tijekom cijelog projekta.