Entries by hkomultimedija

Održana završna konferencija projekta

Dana 15. rujna 2016. održana je završna konferenciju projekta: „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije“ u organizaciji nositelja projekta Sveučilišta Sjever te partnera na projektu Visokog učilišta Algebra, Telecentra i Hrvatske udruge poslodavaca na Sveučilištu Sjever u Varaždinu.

Provedeno anketiranje bivših studenata i poslodavaca

Anketa bivših studenata predstavlja alat kojim se dolazi do vrijednih mišljenja koja su studenti formirali nakon iskustva studiranja na određenoj instituciji te nakon prvog susretanja s tržištem rada. Anketa ovog tipa predstavlja instrument osiguravanja kvalitete i analitičke podloge za stalna unaprjeđenja od strane obrazovne institucije, a fokus joj je na primjenjivost stečeni ishoda učenja za vrijeme obrazovanja.

Stručno usavršavanje nastavnika Visokog učilišta Algebra

Na radionici koja treba poslužiti kao podloga za provedbu elementa 2 bilo je prisutno tridesetak nastavnika i suradnika koji će raditi na izradi studijskih programa. Cilj usavršavanja bio je ujednačeno razumijevanje potrebe i metodologije izrade studijskih programa u skladu s HKO među nastavnicima nejednake početne razine poznavanja ovog područja.

Održana druga radionica za radnu skupinu

Kao što je i bilo planirano projektom, druga je radionica svojevrsni nastavak prve radionice za radnu skupinu, održane prošle godine, jer među članovima postoje nejednaka početna znanja i poznavanje ovog područja te je stoga među njima bilo potrebno ujednačiti poznavanje metodologije izrade standarda zanimanja i kvalifikacija.