Održana završna konferencija projekta

Dana 15. rujna 2016. održana je završna konferenciju projekta: „Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije“ u organizaciji nositelja projekta Sveučilišta Sjever te partnera na projektu Visokog učilišta Algebra, Telecentra i Hrvatske udruge poslodavaca na Sveučilištu Sjever u Varaždinu.

Na konferenciji su se svim prisutnima obratili rektor Sveučilišta Sjever te dekan Visokog učilišta Algebra koji su obojica istaknuli veliko zadovoljstvo provedbom projekta i rezultatima koje je taj projekt iznjedrio.

Središnji dio konferencije bilo je prezentiranje Standarda zanimanja i Standarda kvalifikacija u području multimedije koji su nastali kao rezultat ovog projekta te prezentacija primjene sustava za ocjenjivanje temeljem ishoda učenja i rane detekcije neadekvatne usvojenosti znanja.

Završna konferencija projekta

Stručno usavršavanje nastavnika Visokog učilišta Algebra

Stručno usavršavanje nastavnika Visokog učilišta Algebra u sklopu projekta Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije održano je u srijedu, 17. veljače 2016. u dvorani Ruđer Bošković na ovom učilištu.

Na radionici koja treba poslužiti kao podloga za provedbu elementa 2 bilo je prisutno tridesetak nastavnika i suradnika koji će raditi na izradi studijskih programa. Cilj usavršavanja bio je ujednačeno razumijevanje potrebe i metodologije izrade studijskih programa u skladu s HKO među nastavnicima nejednake početne razine poznavanja ovog područja.

Kao i na radionici koja je održana u Varaždinu, i na ovoj radionici je dan poseban naglasak na pripremu ispitnih sadržaja u skladu sa skupovima ishoda učenja i primjerima ispitnih pitanja. Nastavnici su kroz radionicu bili upoznati sa metodama transparentne provedbe ispitivanja znanja imajući u vidu deskriptore razine i sadržaj ishoda učenja u SK odnosno u skupu ishoda učenja.

Radionica je bila podijeljena na dva dijela: u prvom dijelu sudionici su upoznati sa novim smjernicama razvoja u visokom obrazovanju vezanim uz Hrvatski kvalifikacijski okvir te sa metodologijom izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija kako bi se dao kvalitetan kontekst cijeloj radionici.

Drugi dio radionice bio je posvećen pisanju skupova ishoda učenja određene razine te usklađivanju ispitnih sadržaja sa definiranim skupovima ishoda učenja nakon čega je uslijedio praktični dio radionice u kojem su se analizirali ishodi učenja postojećih kolegija studijskog programa te je provedena vježba pisanja skupova ishoda učenja i adekvatnih ispitnih pitanja.

Više fotografija s ovog događanja možete vidjeti u galeriji.

 

Preuzimanje prezentacije (PDF, 2 MB)

 

Preuzimanje prezentacije (PDF, 900 KB)

Na Sveučilištu Sjever održano stručno usavršavanje za zaposlenike partnerskih visokoobrazovnih institucija

Stručno usavršavanje zaposlenika partnerskih visokoobrazovnih institucija za primjenu HKO-a održano je u srijedu, 10. veljače 2016. u dvorani 103 na Sveučilištu Sjever.

Na radionici je bilo prisutno tridesetak nastavnika i suradnika Sveučilišta Sjever koji će raditi na izradi studijskih programa unutar projekta: Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije. Cilj usavršavanja bio je ujednačeno razumijevanje potrebe i metodologije izrade studijskih programa u skladu s Hrvatskim kvalifikacijskim okvirom među nastavnicima nejednake početne razine poznavanja ovog područja.

Poseban naglasak na radionici stavljen je na pripremu ispitnih sadržaja u skladu sa skupovima ishoda učenja i primjerima ispitnih pitanja te metodama transparentne provedbe ispitivanja znanja imajući u vidu deskriptore razine i sadržaj ishoda učenja u standardu kvalifikacija odnosno u skupu ishoda učenja.

Radionica je bila podijeljena da dva dijela: u prvom dijelu sudionici su upoznati sa novim smjernicama razvoja u visokom obrazovanju vezanim uz Hrvatski kvalifikacijski okvir te sa metodologijom izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija kako bi se dao kvalitetan kontekst cijeloj radionici.

Drugi dio radionice bio je posvećen pisanju skupova ishoda učenja određene razine te usklađivanju ispitnih sadržaja sa definiranim skupovima ishoda učenja nakon čega je uslijedio praktični dio radionice u kojem su se analizirali ishodi učenja postojećih kolegija studijskog programa te je provedena vježba pisanja skupova ishoda učenja i adekvatnih ispitnih pitanja.

Više fotografija s ovog događanja možete vidjeti u galeriji.

 

Preuzimanje prezentacije (PDF, 2 MB)

 

Preuzimanje prezentacije (PDF, 900 KB)

Održana druga radionica za radnu skupinu

Na Visokom učilištu Algebra danas je održana druga radionica namijenjena članovima radne skupine koji rade na projektu “Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije”. Nakon što je uspješno dovršen prvi element projekta kojim je razvijen standard zanimanja, a kao svojevrsna priprema prije metodoloških radionica i stručnog usavršavanja nastavnika partnerskih institucija koje će biti održano u Zagrebu i Varaždinu, druga poludnevna radionica tematski je bila posvećena boljem razumijevanju metodologije izrade standarda zanimanja.

Kao što je i bilo planirano projektom, druga je radionica svojevrsni nastavak prve radionice za radnu skupinu, održane prošle godine, jer među članovima postoje nejednaka početna znanja i poznavanje ovog područja te je stoga među njima bilo potrebno ujednačiti poznavanje metodologije izrade standarda zanimanja i kvalifikacija.

Tematiku je prisutnim članovima radne skupine, koji su predstavljali sve organizacije uključene u projekt (Sveučilište Sjever, Visoko učilište Algebra, Hrvatska udruga poslodavaca i Telecentar), približio mr. sc. Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra. Koristeći upute koje je za pripremu standarda kvalifikacija pripremilo Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Balković je prisutne upoznao s procesom uspostavljanja Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (HKO) i načinom na koji se povezuju obrazovni programi i zahtjevi profesija.

Prisutni članovi radne skupine tijekom radionice upoznali su se s postupkom prijave standarda kvalifikacija kao i svim potrebnim obrascima koje će biti potrebno ispuniti tijekom sljedećih koraka na projektu i načinima njihovog ispravnog ispunjavanja.

Predstavnici Visokog učilišta Algebra i Sveučilišta Sjever tijekom radionice također su dogovorili tijek daljnjeg postupka kojim će se razviti standard kvalifikacija.

Obje obrazovne institucije u narednim će danima, dogovoreno je, analizirati svoje postojeće studije iz područja multimedije, s ciljem da se podijele kompetencije i naprave osnove za buduće studijske programe (poput popisa predmeta, definiranja ishoda te skupova ishoda učenja kao i broja bodova koje pojedini kolegiji donose). Prije početka rada na standardu kvalifikacija bit će odlučeno hoće li u sklopu ovog projekta biti izrađen jedan ili dva standarda kvalifikacija, budući da projekt dopušta obje mogućnosti.

Sljedeći korak na projektu bit će organizacija stručnog usavršavanja za nastavnike partnerskih institucija, a planirane su dvije takve metodološke radionice: na Sveučilištu Sjever u Varaždinu te na Visokom učilištu Algebra u Zagrebu.

Prezentacije koje su održane tijekom druge radionice za radnu skupinu možete pogledati u nastavku.

 

Preuzimanje prezentacije (PDF, 480 KB)

 

Preuzimanje prezentacije (PDF, 320 KB)

Održana radionica sa stručnom skupinom u svrhu izrade standarda zanimanja

Visoko učilište AlgebraSveučilište Sjever, Hrvatska udruga poslodavaca i Telecentar održali su danas radionicu sa stručnom skupinom (fokus grupom) u sklopu zajedničkog projekta provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije. Cilj projekta je razvoj najmanje jednog standarda zanimanja iz područja multimedije te razvoj standarda kvalifikacija i studijskih programa u tom području.

Stručnu skupinu, koja je neizostavan dio metodologije izrade standarda zanimanja, propisane od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, činili su poslodavci i stručnjaci iz područja multimedije koji su odabrani da svojim iskustvom i prijedlozima pridonesu ovom projektu koji se financira bespovratnim sredstvima Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013.

Poslodavcima se na početku radionice obratio dekan Visokog učilišta Algebra, mr. sc. Mislav Balković koji ih je upoznao sa Zakonom o hrvatskom kvalifikacijskom okviru te metodologijom izrade standarda zanimanja. Zatim su predstavnici tvrtki i udruga kao što su Večernji list, Euroart93, Luminus  studio, HRT, E.mondo i mnoge druge iznijeli svoje prijedloge na temelju analize ankete koja je ranije bila poslana na stotinjak adresa, a koja je imala za cilj istražiti stvarne potrebe za određenim kvalifikacijama multimedijskih stručnjaka na tržištu rada. Upravo je ova radionica organizirana s ciljem da se dodatno potvrde nalazi ankete te da se dobiveni rezultati dopune potrebnim kompetencijama i iz drugih izvora.

Stručna skupina svojim je radom na radionici doprinijela definiranju ključnih poslova i kompetencija koje će se upotrijebiti za popunjavanje B dijela obrasca zahtjeva za upis standarda zanimanja koji se razvija kroz ovaj projekt, a koji će biti temelj za unaprjeđenje i izradu novih kvalitetnijih studijskih programa u tom području.

Visoko učilište Algebra i Sveučilište Sjever jedine su visokoškolske ustanove koje imaju akreditirane studijske programe u području multimedije u Hrvatskoj. Važnost njihovog zajedničkog projekta prepoznali su brojni poslodavci u Hrvatskoj koji svojim radom sudjeluju u europskom sektoru kreativnih industrija koja čini oko 4,5% europskog BDP-a i trenutno zapošljava 8,5 milijuna ljudi.

Jednako tako, broj zaposlenih se iz godine u godinu u ovoj industriji prosječno povećava za 3,5%. Prilika je to za brojne buduće studente multimedije, kojima će se ovim projektom osigurati nastavni programi usklađeni s EU standardima kvalitete i priznavanja njihovih kvalifikacija na zajedničkom, EU tržištu rada.

Više fotografija s ovog događanja možete vidjeti u galeriji.

Na Visokom učilištu Algebra održana prva radionica u sklopu projekta “Provedba HKO u području multimedije”

Danas je u Visokom učilištu Algebra održana prva radionica za članove radne skupine koji rade na projektu “Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije”, s ciljem upoznavanja članova radne skupine s metodologijom izrade standarda zanimanja i standarde kvalifikacija, te općenito s tijekom cijelog projekta.

Ova jednodnevna radionica dio je stručnog usavršavanja zaposlenika partnerskih visokoobrazovnih institucija koje sudjeluju u ovom projektu kako bi oni bili educirani za primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira i, općenito, postupak izrade standarda zanimanja i kvalifikacija u nastavku projekta. Budući da su prethodna znanja i razine poznavanja ovog područja među članovima radne skupine bile različite, cilj jednodnevne radionice bio je uskladiti njihova znanja i razumijevanja ove tematike.

Poseban je naglasak tijekom edukacije stavljen na metodologiju anketiranja poslodavaca, što je, prema projektnoj dokumentaciji, sljedeći korak koji će biti proveden u sklopu projekta, a upravo će rezultati ankete biti ključni za izradu standarda zanimanja i za njih potrebnih kvalifikacija. Osim toga, prilično je vjerojatno da će i članovi radne skupine ali i svi ostali uključeni u projekt u budućnosti raditi na daljnjem praćenju ili usavršavanju studijskih programa, nakon što budu razvijeni, te će im stoga poznavanje metodologije provođenja ankete biti korisno u daljnjem radu.

Edukacijsku radionicu i dva predavanja održao je dekan Visokog učilišta Algebra, mr. sc. Mislav Balković, pojašnjavajući cijeli proces kojim će se od online ankete i njezine provedbe doći do definiranja potrebnih kompetencija, odnosno informirajući članove radne skupine o načinu na koji je potrebno obraditi podatke dobivene anketom među poslodavcima.

Članovi radne skupine također su upoznati s primjerima kako bi trebali izgledati standardi zanimanja nakon što budu kreirani obradom rezultata ankete te kako se ispravno pišu opisi standarda kvalifikacije. Kroz primjere studijskih programa koji vode ka istoj kvalifikaciji, Mislav Balković pokazao je kako različiti pružatelji usluga korištenjem obaveznih (zajedničkih) i izbornih skupova ishoda učenja mogu obrazovati studente za istu kvalifikaciju.

Sljedeći korak u provedbi projekta bit će provedba online ankete, korištenjem sustava za online anketiranje i provedbu istraživanja Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, na dostupnoj bazi poslodavaca koji izražavaju potrebu za zapošljavanjem stručnjaka s kvalifikacijama iz područja multimedijskog računarstva. Po dovršetku online ankete bit će organizirana i radionica sa stručnom skupinom (fokus grupom) poslodavaca.

Preuzimanje prezentacije (PDF, 1 MB)