Izmijenjena 2 studijska programa u području multimedije na temelju rezultata projekta

Na temelju izrađenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, ažurirana su dva postojeća studijska programa koje provode institucije koje su dio projektnog tima.

Postojeći nazivi programa se u ovoj početnoj fazi izmjena nisu znatno izmijenili, no kroz daljnji razvoj temeljem rezultata ovog projekta moguće su i veće izmjene programa koje će se provesti neovisno o projektu u skladu sa zakonskom regulativom.

Programi koji su doživjeli izmjene kroz ovaj projekt su:

  • Sveučilište Sjever – Sveučilišni centar Varaždin: Stručni preddiplomski studij multimedijske i grafičke tehnologije, te
  • Visoko učilište Algebra: Stručni preddiplomski studij multimedijskog računarstva

Provedeno anketiranje bivših studenata i poslodavaca

Anketa bivših studenata predstavlja alat kojim se dolazi do vrijednih mišljenja koja su studenti formirali nakon iskustva studiranja na određenoj instituciji te nakon prvog susretanja s tržištem rada. Anketa ovog tipa predstavlja instrument osiguravanja kvalitete i analitičke podloge za stalna unaprjeđenja od strane obrazovne institucije, a fokus joj je na primjenjivost stečeni ishoda učenja za vrijeme obrazovanja.

Anketa obuhvaća uvid o kvaliteti završenog obrazovanja (uključujući kvalitetu ponuđenih sadržaja, nastavnog osoblja, organizaciju i korisnost praktične nastave, dostupnost literature i alata za praktični rad te posebno dostignutosti i primjenjivosti ishoda učenja koji su bili deklarirani unutar programa), ali i refleksije o poziciji studenta kao tražitelja posla ili već kao zaposlenika.

Kao i zadovoljstvo bivših studenata (alumni) stečenim znanjima i vještinama obzirom na potrebne kompetencije na poslu, mišljenje poslodavaca o istim tim znanjima i vještinama kod njihovih zaposlenika (diplomanata obrazovnih ustanova) bitni su za kvalitetno pripremanje izmjena studijskih programa i internu kontrolu kvalitete stoga je u sklopu ovog projekta i element započeto i anketiranje poslodavaca.

Anketa bivših studenata poslana je na 200-tinjak studenata Visokog učilišta Algebra te isto toliko studenata Sveučilišta Sjever.

Kroz anketiranje poslodavaca obuhvaćeno je 70-ak različitih poslodavaca iz područja IT, zdravstava, multimedije i raznih drugih tvrtki koje zapošljavaju bivše studente ove dvije institucije.

Izradom standarda kvalifikacija dovršen drugi element projekta

U skladu s postojećim metodologijom kroz ovaj element proučili su se svi ključni poslovi i aktivnosti te kompetencije i skupine kompetencija iz standarda zanimanja koje su zatim uključene u standarde kvalifikacija i na temelju njih razvijene skupine ishoda učenja.

Konzultiranje s nastavnicima i drugim dionicima o tome jesu li jedinice ishoda učenja primjerene potrebnoj razini (sukladno deskriptorima) i usklađenje sa traženim skupinama kompetencija bio je neizostavan dio izrade standarda kvalifikacija te se time može ustvrditi da je razvoj standarda kvalifikacije predstavljao drugi i najopsežniji korak u razvoju novih studijskih programa na temelju potreba tržišta rada, korištenjem ishoda učenja u području multimedije.

Projektom je izrađena  jedna cjelovita i 3 djelomične kvalifikacije u području multimedije. Cjelovita kvalifikacija pokriva područje digitalnog dizajna dok djelomične kvalifikacije pokrivaju područja: Digitalne audio obrade, Digitalne video produkcije i E-izdavaštva.

Ispunjavanjem službenih obrazaca za predlaganje standarda kvalifikacije dovršen je i ovaj element projekta.

Započeo razvoj računalnog sustav za praćenje rezultata metoda provjera po ishodima učenja i detekcije neadekvatne usvojenosti znanja

Prezentiranjem mogućnosti postojećeg sustava koji je razvilo Visoko učilište Algebra nositelju projekta započeo je razvoj dodatnih elementa računalnog sustava koji bi pomogli umanjiti aktualno vrlo visok broj studenata koji ne završe s uspjehom školovanje (Algebra u protekle tri godine je na razini oko 48% onih koji se upišu na prvu godinu i za 4,5 godina ne završe trogodišnji stručni studij, Sveučilište Sjever je na otprilike 50%).

Ovo je ujedno i gorući nacionalni problem jer većina naših Sveučilišta ima prolaznost oko 50% ili nižu ako se gleda preddiplomska razina i spomenuti rok.

U ovom elementu projekta sudjelovat će samo dvije obrazovne partnerske institucije u zajedničkom definiranju novih mogućnosti sustava.

Izradom standarda zanimanja dovršen prvi element projekta

Prvi element projekta “Provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije” uspješno je dovršen izradom standarda zanimanja.

Razvoj standarda zanimanja predstavljao je prvi korak u razvoju standarda kvalifikacija i novih studijskih programa na temelju ishoda učenja, a postupak izrade standarda zanimanja uključivao je online anketu i detaljno istraživanje među hrvatskim poslodavcima koji izražavaju potrebu za zapošljavanjem stručnjaka iz područja multimedijskog računarstva te organizaciju stručne skupine tijekom koje su rezultati dobiveni istraživanjem dodatno potvrđeni i prošireni potrebnim kvalifikacijama.

Podaci dobiveni anketom i radom stručne skupine na kojoj su rezultati ankete komentirani i nadopunjeni objedinjeni su te je ispunjen obrazac standarda zanimanja sukladno Pravilniku o registru HKO (NN 62/14).

Radna skupina koja provodi ovaj projekt nastavlja s provođenjem drugog elementa projekta – razvojem standarda jedne cjelovite i tri djelomične kvalifikacije u području multimedije. To će biti drugi korak u razvoju novih studijskih programa na temelju sada definiranih potreba tržišta rada, korištenjem ishoda učenja u području multimedije, dok će kao treći korak projekta uslijediti razvoj studijskih programa.

Dovršeno provođenje ankete među poslodavcima o potrebnim znanjima i vještinama zaposlenika

Današnjim je danom dovršena provedba online ankete među poslodavcima o standardima zanimanja za skupinu zanimanja iz područja multimedije. Cilj ankete čija je metodologija bila razvijena u suradnji Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bio je prikupiti podatke o radnim aktivnostima i poslovima u određenim zanimanjima te aktualnim znanjima i vještinama potrebnim za njihovo obavljanje. Istraživanje je provedeno korištenjem sustava za online anketiranje i drugim resursima koje je za ovu priliku na raspolaganje stavio Hrvatski zavod za zapošljavanje.

Tijekom perioda u kojemu su poslodavci mogli ispuniti anketu, njoj je pristupilo ukupno 115 odgovornih osoba iz pojedinih tvrtki, od čega je upitnik u potpunosti ispunilo njih 44, čime su ispunjeni uvjeti projekta za daljnju razradu standarda zanimanja temeljem dobivenih odgovora (za izradu jednog standarda zanimanja, sukladno zahtjevima projekta, potrebno je minimalno 35 u potpunosti ispunjenih obrazaca s odgovorima). Kako bi se ovim istraživanjem dobili što precizniji podaci, poslodavci su zamoljeni da upitnik ispunjava osoba koja je najbolje od svih u organizaciji upoznata sa zahtjevima pojedinih radnih mjesta i kvalifikacijama koje su za njega nužne.

Istraživanje su u konačnici većim dijelom popunjavale tvrtke koje djeluju u medijskom sektoru, uključujući nakladnike elektroničkih i drugih medija (poput Hrvatske radiotelevizije, Varaždinske televizije, Vinkovačke televizije, televizije N1, RTL-a i Nove TV, Styrije, Večernjeg lista i drugih medijskih kuća), marketinške, komunikacijske i dizajnerske agencije, kao i predstavnici hrvatskog IT sektora (poput Spana, IN2) i općenito gospodarsrtva (poput Agrokora). U svrhu postizanja reprezentativnosti uzorka na nacionalnoj razini, poslodavci kojima su uz pomoć Hrvatske udruge poslodavaca bili upućeni pozivi za sudjelovanje u istraživanju bili su pažljivo odabrani po djelatnostima, veličini poslodavca i njihovoj geografskoj lokaciji.

Podaci prikupljeni ovim istraživanjem bit će stoga od koristi na više načina, i to različitim institucijama – osim što će se, dakako, koristiti za razvoj standarda zanimanja i standarda kvalifikacija u ovom projektu. Obrazovnom sustavu nužne su informacije o potrebama poslodavaca kako bi mogli prilagodili obrazovne programe potrebama tržišta rada, a Hrvatskom zavodu za zapošljavanje pomoći će u unaprjeđenju rada s nezaposlenim osobama, posredovanja i profesionalnog usmjeravanja.

Sljedeća aktivnost u sklopu projekta “Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije” bit će organizacija radne skupine (fokus grupe) s poslodavcima (od kojih su neki sudjelovali i u ovom istraživanju), kako bi se i kroz razgovor uživo dodatno potvrdili dobiveni rezultati, odnosno kako bi se eventualno i proširili popisi potrebnih kompetencija.

Potpisan ugovor: 1.3 milijuna kuna iz EU fondova za daljnji razvoj i unaprjeđenje studija multimedijskog računarstva

U četvrtak, 18. lipnja 2015. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. kojim Sveučilištu Sjever i Visoko učilište Algebra pokreću projekt razvoja novih kvalifikacija i unapređenja svojih studijskih programa u području multimedije. Naime, ovim se projektom udružuju jedine dvije visokoškolske ustanove koje imaju akreditirane studijske programe u području multimedije u Hrvatskoj.

Cilj projekta je urediti sustav kvalifikacija u području multimedije, oslanjajući se direktno na osnovna načela zakonskih i drugih propisa te strateških dokumenata Republike Hrvatske, a posebno Zakona o hrvatskom kvalifikacijskom okviru.

Projektni prijedlog je usklađen sa strateškim dokumentima Europske komisije za komunikacijske mreže, obrazovanje i kulturu, zapošljavanje, socijalna pitanja i uključenost, te poduzetništvo i industriju (Digitalna agenda za Europu) te ciljevima koalicije Grand Coalition for Digital Jobs, koja, predvođena Europskom komisijom, povezuje više desetaka europskih kompanija, civilnih udruga, obrazovnih institucija i drugih organizacija.

Područje multimedije predstavlja brzorastući sektor s stalnom potražnjom za novim ljudskim resursima. Europski kreativni sektori čine oko 4,5% europskog BDP-a i zapošljavaju oko 8,5 milijuna ljudi. U njima se zaposlenost u razdoblju od 2000. do 2007. prosječno godišnje povećavala 3,5%, u odnosu na cjelokupno EU gospodarstvo u kojem je zaposlenost rasla 1%.

Rastuća potražnja najbolje se može potvrdit podacima na temelju istraživanja eSkills for Jobs 2015, iniciranog od Europske komisije, gdje najnovije analitičke procjene sugeriraju nedostatak od čak 820.000 ICT stručnjaka u EU do kraja 2020. godine, a tržišne potrebe za multimedijskim zanimanjima pokazuju i analize potreba za ljudskim resursima u Hrvatskoj.

Predviđeno trajanje projekta je 15 mjeseci, a rezultat projekta bit će definiranje i usklađivanje kvalifikacija unutar Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije i s njima povezanih programa s potrebama i trendovima ove brzorastuće industrije, kao i usklađivanje i povezivanje s Europskim kvalifikacijskim okvirom (European Qualifications Framework, EQF) čime se otvaraju nove mogućnosti za studente u smislu mobilnosti te domaćeg kao i međunarodnog priznavanja njihovih kvalifikacija. Ovaj projekt Visoko učilište Algebra iskoristit će i kao podlogu za dodatni razvoj i unapređenje svog do sada najbrže rastućeg studijskog programa – preddiplomskog studija Multimedijskog računarstva.

„Dobiveni projekt vrlo nam je značajan kako bismo dodatno unaprijedili preddiplomski studijski program multimedijskog računarstva koji je u posljednjih nekoliko godina prema interesu upisanih studenata naš najbrže rastući studij. Naime, područja razvoja korisničkog sučelja (front end development) i razvoja digitalnih multimedijskih sadržaja koje studij pokriva dinamično se razvijaju i već danas daju odličnu platformu za zapošljavanje. Njihovo daljnje usklađivanje sa pristupom i zahtjevima Hrvatskog i Europskog kvalifikacijskog okvira koje planiramo provesti kroz dobiveni projekt učiniti će diplomante još zapošljivijim na EU tržištu rada”, izjavio je Mislav Balković, dekan Visokog učilišta Algebra.