Izradom standarda zanimanja dovršen prvi element projekta

Prvi element projekta “Provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije” uspješno je dovršen izradom standarda zanimanja.

Razvoj standarda zanimanja predstavljao je prvi korak u razvoju standarda kvalifikacija i novih studijskih programa na temelju ishoda učenja, a postupak izrade standarda zanimanja uključivao je online anketu i detaljno istraživanje među hrvatskim poslodavcima koji izražavaju potrebu za zapošljavanjem stručnjaka iz područja multimedijskog računarstva te organizaciju stručne skupine tijekom koje su rezultati dobiveni istraživanjem dodatno potvrđeni i prošireni potrebnim kvalifikacijama.

Podaci dobiveni anketom i radom stručne skupine na kojoj su rezultati ankete komentirani i nadopunjeni objedinjeni su te je ispunjen obrazac standarda zanimanja sukladno Pravilniku o registru HKO (NN 62/14).

Radna skupina koja provodi ovaj projekt nastavlja s provođenjem drugog elementa projekta – razvojem standarda jedne cjelovite i tri djelomične kvalifikacije u području multimedije. To će biti drugi korak u razvoju novih studijskih programa na temelju sada definiranih potreba tržišta rada, korištenjem ishoda učenja u području multimedije, dok će kao treći korak projekta uslijediti razvoj studijskih programa.