Izradom standarda kvalifikacija dovršen drugi element projekta

U skladu s postojećim metodologijom kroz ovaj element proučili su se svi ključni poslovi i aktivnosti te kompetencije i skupine kompetencija iz standarda zanimanja koje su zatim uključene u standarde kvalifikacija i na temelju njih razvijene skupine ishoda učenja.

Konzultiranje s nastavnicima i drugim dionicima o tome jesu li jedinice ishoda učenja primjerene potrebnoj razini (sukladno deskriptorima) i usklađenje sa traženim skupinama kompetencija bio je neizostavan dio izrade standarda kvalifikacija te se time može ustvrditi da je razvoj standarda kvalifikacije predstavljao drugi i najopsežniji korak u razvoju novih studijskih programa na temelju potreba tržišta rada, korištenjem ishoda učenja u području multimedije.

Projektom je izrađena  jedna cjelovita i 3 djelomične kvalifikacije u području multimedije. Cjelovita kvalifikacija pokriva područje digitalnog dizajna dok djelomične kvalifikacije pokrivaju područja: Digitalne audio obrade, Digitalne video produkcije i E-izdavaštva.

Ispunjavanjem službenih obrazaca za predlaganje standarda kvalifikacije dovršen je i ovaj element projekta.