Izmijenjena 2 studijska programa u području multimedije na temelju rezultata projekta

Na temelju izrađenih standarda zanimanja i standarda kvalifikacija, ažurirana su dva postojeća studijska programa koje provode institucije koje su dio projektnog tima.

Provedeno anketiranje bivših studenata i poslodavaca

Anketa bivših studenata predstavlja alat kojim se dolazi do vrijednih mišljenja koja su studenti formirali nakon iskustva studiranja na određenoj instituciji te nakon prvog susretanja s tržištem rada. Anketa ovog tipa predstavlja instrument osiguravanja kvalitete i analitičke podloge za stalna unaprjeđenja od strane obrazovne institucije, a fokus joj je na primjenjivost stečeni ishoda učenja za vrijeme obrazovanja.

Izradom standarda kvalifikacija dovršen drugi element projekta

U skladu s postojećim metodologijom kroz ovaj element proučili su se svi ključni poslovi i aktivnosti te kompetencije i skupine kompetencija iz standarda zanimanja koje su zatim uključene u standarde kvalifikacija i na temelju njih razvijene skupine ishoda učenja.

Započeo razvoj računalnog sustav za praćenje rezultata metoda provjera po ishodima učenja i detekcije neadekvatne usvojenosti znanja

Prezentiranjem mogućnosti postojećeg sustava koji je razvilo Visoko učilište Algebra nositelju projekta započeo je razvoj dodatnih elementa računalnog sustava koji bi pomogli umanjiti aktualno vrlo visok broj studenata koji ne završe s uspjehom školovanje.

Izradom standarda zanimanja dovršen prvi element projekta

Prvi element projekta “Provedbe Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije” uspješno je dovršen izradom standarda zanimanja. Razvoj standarda zanimanja predstavljao je prvi korak u razvoju standarda kvalifikacija i novih studijskih programa na temelju ishoda učenja.

Dovršeno provođenje ankete među poslodavcima o potrebnim znanjima i vještinama zaposlenika

Cilj ankete čija je metodologija bila razvijena u suradnji Ministarstva rada i mirovinskog sustava, Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te Hrvatskog zavoda za zapošljavanje bio je prikupiti podatke o radnim aktivnostima i poslovima u određenim zanimanjima te aktualnim znanjima i vještinama potrebnim za njihovo obavljanje.

Potpisan ugovor: 1.3 milijuna kuna iz EU fondova za daljnji razvoj i unaprjeđenje studija multimedijskog računarstva

U četvrtak, 18. lipnja 2015. potpisan je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Europskog socijalnog fonda – Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007. – 2013. kojim Sveučilištu Sjever i Visoko učilište Algebra pokreću projekt razvoja novih kvalifikacija i unapređenja svojih studijskih programa u području multimedije.