Nositelji projekta i projektni partneri

Projektni tim čine dvije visokoobrazovne ustanove – Sveučilište Sjever – Sveučilišni centar Varaždin, te Visoko učilište Algebra – visoka škola za primijenjeno računarstvo. Odabir visokoobrazovnih partnera strateški je promišljen kako bi se zadovoljila potreba uključivanja svih obrazovnih institucija koje razvijaju isti standard zanimanja i kvalifikacije u ovom sektorskom području, u svrhu visoke razine koordinacije te izbjegavanju dvostrukih paralelnih napora.

Uz njih, projektni tim obogaćen je Hrvatskom udrugom poslodavaca kao predstavnikom privatnog sektora i socijalnim partnerom te Udrugom Telecentar kao stručnom udrugom i predstavnikom civilnog sektora koja promiče interese struke u području multimedije.

Projekt predstavlja nastavak uspješne suradnje između pojedinih partnera projekta koji su do sada sudjelovali u aktivnostima promocije digitalnih zanimanja u okviru EU inicijative eSkills for Jobs. Svi projektni partneri imaju višestruko iskustvo u provedbi EU i drugih projekata. Posebnu dodatnu vrijednost koju Visoko učilište Algebra unosi u projekt je znanje o HKO koji će biti na raspolaganju ostalim dionicima radi provedbe obrazovanja i potpore izradi SZ i SK te studijskih programa.

Sveučilište Sjever je ustanova čiji su trenutni osnivači gradovi Koprivnica i Varaždin, te je organizirano kroz dva ravnopravna sveučilišna centra koji djeluju u navedenim gradovima. Dana 12. rujna 2012. godine potpisan je ugovor o partnerstvu gradova Varaždina i Koprivnice, kojim su postavljeni temelji i utvrđene smjernice u razvoju modernog europskog sveučilišta, orijentiranog prema potrebama lokalne zajednice. Misija Sveučilišta Sjever je izobrazba kompetentnog stručnog kadra za potrebe realnog gospodarstva i zdravstvenog sustava u regiji sjeverozapadne Hrvatske kroz kvalitetno izvođenje stručnih i diplomskih studija prema zahtjevima Bolonjske deklaracije. U provedbi ovog cilja Sveučilište Sjever se ustrojava kao dinamična organizacija koja stalno prati, primjenjuje i ugrađuje znanstvene i stručne spoznaje u osuvremenjivanje postojećih i razvoj novih studijskih programa, promovira koncept cjeloživotnog obrazovanja te produbljuje i održava veze s gospodarstvom i suradnju sa srodnim visokoškolskim ustanovama u zemlji i inozemstvu.

Visoko učilište Algebra – visoka škola za primijenjeno računarstvo stručna je visokoškolska obrazovna institucija, osnovana od strane Algebre, početkom 2006. godine. Nakon izdavanja dopusnice za rad Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Republike Hrvatske, Visoka škola za primijenjeno računarstvo ove godine upisuje osmu generaciju budućih inženjera računarstva i informatike. Prema nalazima reakreditacija koje u Hrvatskoj provodi Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Visoko učilište Algebra najbolje je ocijenjeni stručni studij u Republici Hrvatskoj po kriteriju sustava osiguranja kvalitete. Visoka škola je jedina obrazovna institucija na područja računarstva i IT-a u Republici Hrvatskoj kojoj je zagrebački Fakultet elektrotehnike i računarstva izdao certifikat “FER odobreno” i koja je osnovana nakon iscrpnih istraživanja o potrebama zapošljavanja IT stručnjaka. Do današnjeg dana je Visoka škola za primijenjeno računarstvo primljena u nekoliko eminentnih akademskih inicijativa tvrtki IBM, Oracle, Microsoft, Sun, Cisco, EMC.

Hrvatska udruga poslodavaca (HUP) osnovana je 1993. godine kao dobrovoljna, neprofitna i neovisna udruga poslodavaca koja štiti i promiče prava i interese svojih članova. Osnovala ju je grupa uglednih hrvatskih gospodarstvenika koji su prepoznali snagu zajedničkog djelovanja te ulogu udruge poslodavaca u tripartitnim odnosima. Utemeljena na principu dobrovoljnog članstva i na načelima demokratskog zastupanja i očitovanja volje njezinih članova, udruga promiče poduzetnički duh i poduzetnička prava i slobode. HUP od 1994. godine kao jedini reprezentativni predstavnik poslodavaca sudjeluje u radu Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj razini kao najvišeg oblika tripartitinog socijalnog dijaloga u Republici Hrvatskoj. Vijeće je osnovano radi utvrđivanja, zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava poslodavaca i radnika, vođenja usklađene gospodarske, socijalne i razvojne politike, poticanja, sklapanja i primjene kolektivnih ugovora te njihovog usklađivanja s mjerama gospodarske, socijalne i razvojne politike. HUP je snažan i neovisan glas poslodavaca i poduzetnika. Osnivanjem regionalnih ureda u Rijeci, Osijeku, Splitu i Varaždinu organizirana je snažna mreža poduzetnika koja pokriva sve županije. 30 granskih udruga HUP-a zastupa specifične interese različitih gospodarskih grana. Od 2012. godine HUP je sjedište UN inicijative Global Compact Hrvatska, promičući tako princip društveno odgovornog poslovanja među svojim članovima.

Telecentar iz Zagreba je nevladina, neprofitna organizacija osnovana 2005. godine kao koordinacijski centar regionalne mreže nevladinih organizacija iz Hrvatske, Srbije, Makedonije i Bosne i Hercegovine. Programi i projekti Telecentra uključuju obrazovanje i produkciju multimedijskih sadržaja, namijenjenih realizaciji vizije, misije i ciljeva udruge. Vizija Telecentra je stvaranje neprofitnog branda prepoznatljivog po visokoj kvaliteti programa cjeloživotnog učenja i multimedijske produkcije obrazovnih i promotivnih sadržaja. Misija Telecentra je promocija cjeloživotnog učenja kao razvojnog alata za sve građane, dok je osnovni cilj razvoj kompetencija potrebnih svim građanima za aktivno uključivanje u društvo znanja.