Provedeno anketiranje bivših studenata i poslodavaca

Anketa bivših studenata predstavlja alat kojim se dolazi do vrijednih mišljenja koja su studenti formirali nakon iskustva studiranja na određenoj instituciji te nakon prvog susretanja s tržištem rada. Anketa ovog tipa predstavlja instrument osiguravanja kvalitete i analitičke podloge za stalna unaprjeđenja od strane obrazovne institucije, a fokus joj je na primjenjivost stečeni ishoda učenja za vrijeme obrazovanja.

Anketa obuhvaća uvid o kvaliteti završenog obrazovanja (uključujući kvalitetu ponuđenih sadržaja, nastavnog osoblja, organizaciju i korisnost praktične nastave, dostupnost literature i alata za praktični rad te posebno dostignutosti i primjenjivosti ishoda učenja koji su bili deklarirani unutar programa), ali i refleksije o poziciji studenta kao tražitelja posla ili već kao zaposlenika.

Kao i zadovoljstvo bivših studenata (alumni) stečenim znanjima i vještinama obzirom na potrebne kompetencije na poslu, mišljenje poslodavaca o istim tim znanjima i vještinama kod njihovih zaposlenika (diplomanata obrazovnih ustanova) bitni su za kvalitetno pripremanje izmjena studijskih programa i internu kontrolu kvalitete stoga je u sklopu ovog projekta i element započeto i anketiranje poslodavaca.

Anketa bivših studenata poslana je na 200-tinjak studenata Visokog učilišta Algebra te isto toliko studenata Sveučilišta Sjever.

Kroz anketiranje poslodavaca obuhvaćeno je 70-ak različitih poslodavaca iz područja IT, zdravstava, multimedije i raznih drugih tvrtki koje zapošljavaju bivše studente ove dvije institucije.