Stručno usavršavanje nastavnika Visokog učilišta Algebra

Stručno usavršavanje nastavnika Visokog učilišta Algebra u sklopu projekta Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije održano je u srijedu, 17. veljače 2016. u dvorani Ruđer Bošković na ovom učilištu.

Na radionici koja treba poslužiti kao podloga za provedbu elementa 2 bilo je prisutno tridesetak nastavnika i suradnika koji će raditi na izradi studijskih programa. Cilj usavršavanja bio je ujednačeno razumijevanje potrebe i metodologije izrade studijskih programa u skladu s HKO među nastavnicima nejednake početne razine poznavanja ovog područja.

Kao i na radionici koja je održana u Varaždinu, i na ovoj radionici je dan poseban naglasak na pripremu ispitnih sadržaja u skladu sa skupovima ishoda učenja i primjerima ispitnih pitanja. Nastavnici su kroz radionicu bili upoznati sa metodama transparentne provedbe ispitivanja znanja imajući u vidu deskriptore razine i sadržaj ishoda učenja u SK odnosno u skupu ishoda učenja.

Radionica je bila podijeljena na dva dijela: u prvom dijelu sudionici su upoznati sa novim smjernicama razvoja u visokom obrazovanju vezanim uz Hrvatski kvalifikacijski okvir te sa metodologijom izrade standarda zanimanja i standarda kvalifikacija kako bi se dao kvalitetan kontekst cijeloj radionici.

Drugi dio radionice bio je posvećen pisanju skupova ishoda učenja određene razine te usklađivanju ispitnih sadržaja sa definiranim skupovima ishoda učenja nakon čega je uslijedio praktični dio radionice u kojem su se analizirali ishodi učenja postojećih kolegija studijskog programa te je provedena vježba pisanja skupova ishoda učenja i adekvatnih ispitnih pitanja.

Više fotografija s ovog događanja možete vidjeti u galeriji.

 

Preuzimanje prezentacije (PDF, 2 MB)

 

Preuzimanje prezentacije (PDF, 900 KB)