Tijek provedbe projekta

Element 1: Razvoj standarda zanimanja u području multimedije
Element 2: Razvoj standarda jedne cjelovite i tri djelomične kvalifikacije u području multimedije
Element 3: Izmjene dvaju studijskih programa u području multimedije na temelju standarda kvalifikacije
Element 4: Stručno usavršavanje zaposlenika partnerskih visokoobrazovnih institucija za primjenu HKO-a
Element 5: Anketa bivših studenata
Element 6: Anketa poslodavaca o znanju i vještinama zaposlenih diplomanata
Element 7: Računalni sustav za praćenje rezultata metoda provjera po ishodima učenja i povećanje prolaznosti studenata

Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije

Projektom “Provedba Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u području multimedije”  želi se urediti sustav kvalifikacija u području multimedije, oslanjajući se direktno na osnovna načela Zakona o hrvatskom kvalifikacijom okviru (NN 22/13) te metodologiju Pravilnika o Registru Hrvatskog kvalifikacijskog okvira (NN 62/14). Područje multimedije odnosi se na izradu multimedijskih rješenja i digitalnog sadržaja, web dizajna i Internet programiranja.

Iako ima programa u ovom području koji su akreditirani u interdisciplinarnom području tehničkih znanosti, neki svoje mjesto nalaze i u području računarstva tako da je svakako ispravno ovo područje promatrati unutar sektora elektrotehnike i računarstva. Naime, jedina dva programa u Republici Hrvatskoj – koje provode nositelj ovog projekta Sveučilište Sjever – Sveučilišni centar Varaždin i obrazovni partner u projektu Visoko učilište Algebra – akreditirani su u navedena dva područja.

Rast europskog kreativnog i ICT sektora

Ovaj sektor, a posebno područje multimedije predstavlja brzorastući sektor s stalnom potražnjom za novim ljudskim resursima. Rastuća potražnja u ovom sektoru najbolje se može potvrditi podacima na temelju istraživanja eSkills for Jobs, iniciranog od Europske komisije, gdje najnovije analitičke procjene sugeriraju nedostatak od čak 900.000 ICT stručnjaka u EU do kraja 2020. godine.

Tržišne potrebe za multimedijskim zanimanjima pokazuje i analiza potreba za ljudskim resursima u Hrvatskoj prema zanimanjima u sektoru informacijsko-komunikacijskih tehnologija koju je izradilo Visoko učilište Algebra u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca i HGK na uzorku od 400 poslodavaca u 2013.

Multimedijska zanimanja su na trećem mjestu traženih zanimanja u ovom sektoru zastupljena s 10%, nakon programskih (43%) i sistemskih (21%).

Europska velika koalicija za digitalna radna mjesta

Istovremeno je Europska komisija zaključila da postojeći obrazovni programi ne odgovaraju u potpunosti potrebama digitalne industrije.

Prilagođavanje obrazovanja tržišnim potrebama je stoga jedan od glavnih zadataka strateške EU inicijative za zapošljavanje pod nazivom Grand Coalition for Digital Jobs, a Hrvatska se u ovu inicijativu uključila između ostalog i formiranjem mreže Digitalna agenda za kreativnu Hrvatsku, s ciljem razvoja obrazovanja i poduzetništva u sektoru digitalnih medija.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Projektom se planira izrada 1-2 standarda zanimanja, 1 standard cjelovite i 3 standarda djelomičnih kvalifikacija te unaprjeđenje 2 postojeća studijska programa.

Uz usavršavanje nastavnika te provedbu ankete bivših studenata i poslodavaca, unaprijedit će se inovativni računalni sustav za praćenje rezultata metoda provjera po ishodima učenja.

S druge strane, planiranim stručnim usavršavanjem nastavnika povezanih s programima koji su predmet projekta, utjecat će se na ujednačeno poznavanje HKO-a i omogućiti da ga s većom lakoćom i razumijevanjem implementiraju kroz svoj rad.

Razvojem tri dodatne aktivnosti – ankete bivših studenata, ankete poslodavaca koji zapošljavanju diplomante te izradi softvera za praćenje ostvarenja ishoda učenja i povećanje prolaznosti studenata ranom detekcijom neadekvatne usvojenosti znanja, projekt ugrađuje načela HKO-a u različite aspekte svojeg rada.

Projekt po svojoj logici intervencije najveći učinak postiže upravo nakon provedbe, kada će se studenti početi obrazovati na temelju novih studijskih programa temeljenih na ishodima učenja i povezanih sa standardima zanimanja i kvalifikacija za tržište rada.

Korištenje HKO oznake i razine, odnosno pravo na izravno povezivanje s razinama Europskog kvalifikacijskog okvira (European Qualifications Framework, EQF) kao i eventualna buduća mogućnost brendiranja ovako stečenih potvrda o kvalifikaciji (diploma), nudi nove mogućnosti za studente u smislu mobilnosti te domaćeg kao i međunarodnog priznavanja njihovih kvalifikacija. Na taj način, nakon provedbe projekta, studenti iz indirektne ciljane skupine postaju direktna korisnička skupina ostvarenih rezultata ovog projekta.

Projekt u najužem smislu doprinosi definiranim problemima i započetim inicijativama na europskoj i nacionalnoj razini, razvijajući standarde zanimanja, standarde kvalifikacije i ažurirajući studijske programe u području multimedije. Na ovaj način utjecat će se na povećanje zapošljivosti i samozapošljivosti studenata po završetku školovanja te im omogućiti da postanu konkurentnija radna snaga na tržištu za koje se obrazuju.

Članovi radne skupine koji su pohađali edukaciju o izradi standarda zanimanja i standarda kvalifikacije imaju mogućnost ponavljanja primjene metodologije istraživanja potreba poslodavaca i u kasnijim fazama, s ciljem praćenja novih promjena na tržištu rada i daljnjim promjenama programa, u skladu s propisanom HKO procedurom. Vještine i znanja u oblikovanju ishoda učenja temeljenih na standardima zanimanja i standardima kvalifikacije, nastavnici koji su sudjelovali u edukaciji mogu pak direktno koristiti u daljnjem radu sa studentima i implementaciji svojih novih programa unutar ustanova.

Konačno, održivost projekta posebno je vidljiva i kroz uspostavljene mehanizme za kontinuirano provođenje ankete bivših studenata, poslodavaca i korištenje softvera za praćenje ostvarenja ishoda učenja i povećanje prolaznosti studenata ranom detekcijom neadekvatne usvojenosti znanja.

Ukupna vrijednost projekta i iznos koji sufinancira Europska unija

Ukupna vrijednost projekta je: 1.302.137,96 kuna.

Europska unija financira 95% ovog iznosa, odnosno 1.237.031,06 kuna.

Razdoblje provedbe projekta

Projekt se provodi od 18. lipnja 2015. do 18. rujna 2016.

Kontakt osoba za više informacija

Robert Geček
Ravnatelj centra za digitalno nakladništvo, Sveučilište Sjever
telefon: +385 98 268 862
telefaks: +385 42 493 333
Obrazac za kontakt